کالج در آلمان به یک دوره آمادگی اشاره دارد که برای متقاضیان خارجی و بین المللی طراحی شده است که گواهی پایان دوره دبیرستان آنها برای ورود مستقیم به دانشگاههای آلمان، کافی نمی باشد. کالجهای دولتی آلمان که با بودجه عمومی اداره می شوند، شامل یک امتحان ورودی، کلاسهای آمادگی (یک سال تحصیلی شامل ۲۸-۳۲ ساعت تدریس در هفته) و یک امتحان پایان دوره می باشند.

در این دوره آنلاین، ما به شما کمک می کنیم کنترل آینده خود را در دست بگیرید و گام به گام هر آنچه را که باید بدانید برای درخواست موفقیت آمیز در Studienkolleg مورد علاقه خود در آلمان توضیح می دهیم. با گذراندن این دوره، درک کاملی از چیستی Studienkolleg، نحوه آماده شدن برای موفقیت در آن، مراحل درخواست، نحوه اخذ ویزا، هزینه ها و نحوه رسیدن به آلمان به دست خواهید آورد. ساکن شوید و مطالعه خود را شروع کنید.

با توجه به سابقه تحصیلی و هدف نهایی شما از تحصیل،  شرکت در برخی از رشته ها در کلاسهای آمادگی می تواند ضروری باشد. در این صورت کلاسهای آمادگی به مانند یک پل بین تحصیلات شما در دبیرستان کشور شما و تحصیلات عالی مورد نظر شما در آلمان عمل می نماید. پیش از آنکه وارد اطلاعات فنی تر در خصوص کالج شویم، ابتدا باید دید آیا شما نیاز به شرکت در کالج در آلمان دارید یا خیر:

آیا من نیاز به شرکت در کالج در آلمان دارم؟


اگر شما تحصیلات دوره دبیرستان خود را در خارج از آلمان گذرانده اید، ممکن است دارای شرایط لازم برای ورود به دانشگاه (HZB) باشید که در این صورت می توانید به طور مستقیم برای پذیرش در یکی از دانشگاههای آلمان اقدام نمایید. ولی گواهی پایان تحصیلات در دوره دبیرستان در بسیاری از کشورها معادل مدرک دیپلم دبیرستانهای آلمان نمی باشد، در نتیجه دانش آموزان بین المللی می بایست برای ادامه تحصیلات عالی در آلمان، ابتدا در یک دوره آمادگی شرکت نمایند که کسب شرایط برای ورود غیر مستقیم به دانشگاه نامیده می شود.

چگونه بدانید که آیا شرایط ورود مستقیم به دانشگاه را دارید؟

این بخش از اطلاعات برای برنامه ریزی تحصیل شما در آلمان بسیار مهم می باشد. سازمان خدمات تبادل اطلاعات تحصیلی آلمان با همکاری یونی اسیست صفحه ای را طراحی نموده است که راهنمای اولیه ای در این خصوص در اختیار شما می نهد:

۱. برای دسترسی به این صفحه به اینجا مراجعه کنید.

۲. کشوری را که در آن مدرک دیپلم و یا گواهی پایان دوره دبیرستان را دریافت نموده اید، انتخاب کنید.

۳. نوع مدرک، مدارج تحصیلی و غیره را انتخاب کنید.

چنانچه شما صلاحیت ورود به دانشگاه را دارید، ۴ سناریو برای شما ممکن هست:

سناریو ۱: صلاحیت برای ورود مستقیم و کلی به دانشگاه

۱. با توجه به سابقه تحصیلی شما صلاحیت پذیرش مستقیم و کلی برای دانشگاه را دارید. این به شما اجازه خواهد داد تا برای تحصیلات عالی در هر رشته ای در یکی از موسسات آموزش عالی آلمان به صورت مستقیم تقاضا بفرستید. در این صورت شما نیازی به حضور در کالج ندارید. برای مطالعه برنامه های دوره کارشناسی در دانشگاه به اینجا مراجعه نمایید. 

سناریو ۲: صلاحیت برای ورود مستقیم به دانشگاه ولی منطبق با رشته تحصیلی

۲. شما با توجه به سابقه تحصیلی تان، مجاز به ورود مستقیم به دانشگاه ولی منطبق با رشته تحصیلی می باشید.  این به شما اجازه خواهد داد تا برای تحصیلات عالی در یکی از موسسات آموزش عالی آلمان در رشته ای که در آن سابقه تحصیلی دارید یا منطبق با سوابق تحصیلی شما می باشد، به صورت مستقیم تقاضا بفرستید. در این صورت چنانچه شما مایل به تحصیلات دانشگاهی در رشته ای مطابق با سابقه تحصیل خود در دبیرستان باشید، نیازی به حضور در کالج ندارید. برای مطالعه برنامه های دوره کارشناسی در دانشگاه به اینجا مراجعه نمایید. 

اما چنانچه شما مایل به تغییر رشته تحصیلی خود هستید، می بایست در دوره آمادگی کالج شرکت نمایید. در این صورت لطفا به خواندن این صفحه ادامه دهید.

سناریو ۳: صلاحیت برای ورود غیرمستقیم و کلی به دانشگاه

۳. با توجه به سابقه تحصیلی، شما مجاز خواهید بود تا برای پذیرش کلی در دوره مقدماتی و یا امتحانات ارزیابی ورودی به تحصیلات عالی شامل انتخاب آزادانه رشته اصلی، اقدام نمایید. این بدین معنی است که شما مختار خواهید بود تا برای ورود به یکی از رشته های تحصیلی در دانشگاههای آلمان اقدام نمایید، مشروط به آنکه ابتدا در دوره مقدماتی کالج (اختیاری) شرکت نمایید و امتحان پایان دوره  (اجباری) را با موفقیت بگذرانید.  

سناریو ۴: صلاحیت برای ورود غیرمستقیم و منطبق با رشته به دانشگاه

۴. با توجه به سابقه تحصیلی، شما مجاز خواهید بود تا برای پذیرش در یکی از رشته ها منطبق با رشته تحصیلی، در دوره مقدماتی و یا امتحانات ارزیابی ورودی به تحصیلات عالی اقدام نمایید. این پذیرش در یکی از رشته هایی که با سابقه تحصیلی شما همخوانی دارد (رشته های کلیدی در مدرک پایان دوره دبیرستان یا دوره پیش دانشگاهی)، امکان پذیر است. این بدین معنی است که شما مختار خواهید بود تا برای ورود به یکی از رشته های تحصیلی در دانشگاههای آلمان  که مطابق با سابقه تحصیلی شما باشد، اقدام نمایید، مشروط به آنکه ابتدا در دوره مقدماتی کالج (اختیاری) شرکت نمایید و امتحان پایان دوره (اجباری) را با موفقیت بگذرانید.

صلاحیت ورود به دانشگاه به صورت مستقیم و غیرمستقیم

سابقه تحصیلی به شما اجازه ورود به یکی از سه دسته زیر را می دهد:

۱. صلاحیت برای ورود مستقیم به یکی از موسسات آموزش عالی آلمان، که همچنین به نام Direkte HZB شناخته می شود. در این صورت شما بدون نیاز به شرکت در کالج، می توانید به دانشگاه وارد شوید.

۲. صلاحیت برای ورود غیرمستقیم که لازمه آن ورود به کالج پیش از ورود به دانشگاه می باشد که همچنین به نام Indirekte HZB شناخته می شود. پذیرش در کالج به معنای پذیرش غیرمستقیم در دانشگاه می باشد.

۳. نداشتن صلاحیت که  Keine HZB نامیده می شود. در این صورت شما نه می توانید وارد دانشگاه در آلمان شوید و نه می توانید وارد کالج شوید. این در شرایطی واقع می گردد که تحصیلات قبلی شما به طور قابل ملاحظه ای متفاوت از مدرک پایان دوره دبیرستان (Abitur) می باشد.

 

صلاحیت برای ورود عمومی یا منطبق با رشته به دانشگاه

برای ورود به دانشگاههای آلمان ۵ مسیر وجود دارد:

T- Kurs: فنی و مهندسی

M-Kurse: تجربی

W-Kurs: اقتصاد و مدیریت

G-Kurs: انسانی

S-Kurs: زبان

مدرک تحصیلی شما خارج از کشور آلمان یا به شما اجازه می دهد که یکی از رشته های تحصیلی فوق را انتخاب نمایید که در این صورت شما صلاحیت ورود به صورت کلی به دانشگاه را دارید و یا به شما اجازه می دهد که صرفا یک یا تعدادی از رشته های فوق را انتخاب نمایید که در این صورت شما صلاحیت ورود به دانشگاه منطبق با رشته خاص را دارید.

از کالج تا دانشگاه

اگر وضعیت تحصیلی شما نیازمند شرکت در کالج می باشد، شما ۵ مرحله را تا ورود به دانشگاه در پیش رو دارید:

۱. دعوت به شرکت در امتحان ورودی برای یک کالج (Aufnahmeprüfung)

۲. گذراندن امتحان ورودی و اخذ پذیرش در کالج

۳. شرکت در کلاسهای آموزشی کالج (معمولا یک سال تحصیلی)

۴. (FSP)گذراندن امتحان نهایی پایان دوره

۵. تقاضا برای اخذ پذیرش در رشته تحصیلی و دانشگاه مورد نظر

چند نکته برای متقاضیان کالج:

۱. در صورت انجام پنج مرحله فوق با موفقیت، شما می توانید تحصیلات عالی خود را در یکی از دانشگاههای آلمان در رشته ای که مرتبط با زمینه تحصیلی شما در کالج و امتحان نهایی آن بوده، آغاز نمایید. به عنوان مثال اگر شما دوره فنی و مهندسی را گذرانده باشید، می توانید در یکی از رشته های مهندسی تحصیل نمایید و یا اگر شما رشته علوم تجربی را گذرانده اید می توانید در شاخه های پزشکی و علوم تحصیل نمایید.

۲. چنانچه شما مایل باشید پس از امتحان پایان دوره (FSP) رشته تحصیلی خود را تغییر دهید، می بایست در یک امتحان تکمیلی تحت نام “Ergänzungsprüfung” شرکت نمایید.

۳.تحت شرایط خاصی، متقاضیان می توانند بدون حضور در کالج،  در امتحان نهایی FSP شرکت نمایند که به این Extern-FSP گفته می شود.

۴. معمولا تعداد محدودی کالج دولتی در ایالتهای مختلف آلمان وجود دارد. این کالجها، به عنوان نهادی در دانشگاههای دولتی فعالیت می نمایند.

۵. تعداد محدودی کالج خصوصی نیز در دانشگاههای دولتی وجود دارند. برای این موارد شما می بایست هزینه بالاتری نسبت به کالجهای دولتی پرداخت نمایید.


چه شرایط دیگری را باید در نظر گرفت؟


۱. شرایط ورود

برای ورود به کالج در آلمان سه شرط اساسی وجود دارد:

۱. مدرک پایان دوره دبیرستان شما برای ورود مستقیم به دانشگاههای آلمان در رشته مورد نظر کافی نمی باشد ولی به شما این اجازه را می دهد که فاصله بین شرکت در دوره آمادگی یک ساله کالج و گذراندن امتحان نهایی (FSP) را پر نمایید. این مورد در بالا توضیح داده شد.

۲. دانش زبان آلمانی در حد  B1-B2. بعضی از کالج ها و دانشگاهها در آلمان پیش از پذیرش برای امتحان ورودی کالج، کلاسهای آمادگی زبان آلمانی برگزار می کنند. این کلاسهای آموزشی زبان هزینه جداگانه دارند.

۳. گذراندن امتحان ورودی

۲.هزینه های تحصیل و زندگی

کالج های دولتی معمولا بدون هزینه می باشند، ولی پرداخت یک هزینه کم در ابتدای هر ترم لازم می باشد. این هزینه مشابه هزینه ای می باشد که دانشجویانی که در آن دانشگاه تحصیل می کنند، پرداخت می نمایند. در حالی که بیشتر کالج های آلمان، دولتی می باشند ولی تعداد رو به رشدی کالج های خصوصی نیز وجود دارند. کالج های خصوصی هزینه ای بین ۳،۰۰۰ یورو تا ۱۰،۰۰۰ یورو برای کل دوره تحصیل با ویژگی ها و امکانات مختلف دریافت می نمایند.

وزارت مهاجرت آلمان هزینه های سالانه برای زندگی دانشجویان بین المللی را مبلغی حدود ۱۰،۲۳۶ یورو (ماهانه ۸۵۳ یورو) پیش بینی نموده است. توجه نمایید که هزینه های شما بستگی به شهری که در آن زندگی می کنید و عادتهای خرج شما دارد. به صورت کلی شما برای تحصیل و زندگی در آلمان به مبلغی بین ۸۰۰ یورو تا ۱۰۰۰ یورو نیاز دارید. بنا به مورد، هزینه های تحصیل در کالج های خصوصی می بایست به مبلغ فوق اضافه گردد.

۳. رشته های موجود برای تحصیل

رشته های تحصیلی در کالج به پنج شاخه اصلی تقسیم می گردد: فنی و مهندسی (T-Kurs)، علوم تجربی (M-Kurs)، علوم انسانی (G-Kurs)، اقتصاد و مدیریت (W-Kurs) و زبان ها (S -Kurs). به همین ترتیب، کالج های مربوط به مدارس فنی و حرفه ای (علمی – کاربردی) و دانشگاههای علوم کاربردی به چهار شاخه فنی و مهندسی (TI-Kurs)، اقتصاد و مدیریت (WW-Kurs)، هنر (GD-Kurs) و علوم اجتماعی (SW-Kurs) تقسیم می شوند. شاخه تحصیلی شما در کالج بر مبنای شاخه تحصیلی که مایلید در دانشگاه ادامه دهید، انتخاب می شود. هرچند شما تنها در صورتی می توانید وارد رشته دلخواه در کالج شوید، که سابقه تحصیلی شما در دوره دبیرستان این امکان را به شما بدهد. توجه کنید که شما در صورت داشتن گواهی FSP در هر یک از رشته های M-,T-,G-,S-,W، می توانید وارد دانشگاه و یا مدارس علمی – کاربردی شوید. اما اگر شما دارای گواهی FSP در یکی از رشته های  TI-,WW-,GD-, SW باشید، شما صرفا می توانید وارد مدارس فنی و حرفه ای و یا دانشگاههای علوم کاربردی شوید.


چگونه می توانم کالج مناسب را انتخاب کنم؟


جهت گیری شما در رشته های کالج، تحصیلات آینده شما و تا حدودی شغل آینده شما را تعیین می کند. بنابراین ، تصمیم گیری در مورد رشته تحصیلی ، دانشگاه و شهر مقصد که در آن تحصیل خواهید کرد از مهمترین بخشهای مراحل درخواست شما هستند. همچنین، انتخاب شهر مناسب بر کیفیت زندگی شما و نیز هزینه های اقامت شما تأثیر می گذارد. انتخاب رشته ، شهر و دانشگاه نه تنها حائز اهمیت است بلکه مستلزم آشنایی کامل با معیارهای پذیرش و همچنین اطلاعات و ارقام مربوط به این شهرها است.


۱.انتخاب رشته تحصیلی مورد نظر

رشته تحصیلی شما در کالج جهت گیری کلی شما را برای تحصیلات در دانشگاه های آلمان تعیین می کند. در نتیجه ، مهمترین عاملی که باید در نظر گرفته شود ، تصمیم گیری در خصوص رشته تحصیلی دانشگاهی پس از پایان دوره کالج می باشد. رشته های تحصیلی در کالج به پنج شاخه اصلی تقسیم می گردد که شامل رشته های فنی و مهندسی (T-Kurs)، علوم تجربی (M-Kurs)، علوم انسانی (G-Kurs)، اقتصاد و مدیریت (W-Kurs) و زبان ها (S -Kurs) می باشد.الج های مربوط به مدارس فنی و حرفه ای (علمی – کاربردی) و دانشگاههای علوم کاربردی به چهار شاخه فنی و مهندسی (TI-Kurs)، اقتصاد و مدیریت (WW-Kurs)، هنر (GD-Kurs) و علوم اجتماعی (SW-Kurs) تقسیم می شوند.

توجه: سوابق تحصیلی شما ممکن است به شما اجازه دهد یا اجازه ندهد که آزادانه رشته تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب نمایید. لطفا در مورد پذیرش عمومی و یا منطبق با رشته تحصیلی در بالا بخوانید.

توجه: تمام کالج های دولتی  و بیشتر کالج های خصوصی در آلمان امتحان ورودی دارند. این بدان معناست که شما باید قبل از ورود به کالج و گذراندن دوره تحصیلی تکمیلی، آزمون ورودی آن را با موفقیت بگذرانید.

۲.انتخاب کالج مقصد

پس از آنکه شما اطمینان یافتید که شرایط لازم برای پذیرش در کالج در رشته انتخابی خود را دارید ، می بایست کالج مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای انتخاب کالج، باید نکات زیر را در نظر داشته باشید:

۱. کدام یک از کالج ها رشته تحصیلی مورد نظر من را ارائه می دهند؟

۲. آیا منطقه خاص جغرافیایی را در نظر دارم؟

۳. چه سطحی از دانش زبان آلمانی برای اخذ پذیرش در کالج لازم می باشد؟

بیشتر کالج ها در آلمان حداقل یک گواهی B1 را برای زبان از شما درخواست می کنند. با این وجود ، گاهی گواهی سطح B2 هم لازم است.

صرف نظر از روند پذیرش ، دانش مربوط به زبان آلمانی در سطح B2 معمولاً برای موفقیت در آزمون ورودی کلیه کالج ها و همچنین برای شروع موفقیت آمیز تحصیلات در هر کالج مورد نیاز است.

۳. انتخاب دانشگاه مقصد

کالج ها به مانند پلی بین آموزش عالی در کشورهای خارجی و آموزش عالی در دانشگاه های آلمان عمل می نمایند. در نتیجه انتخاب درست کالج و رشته تحصیلی مناسب در کالج می تواند به ورود شما به دانشگاه در آینده کمک کند. با اتمام موفقیت آمیز دوره کالج ، شما معمولاً می توانید به دانشگاه های دیگر تقاضا دهید و شهرهای دیگری را انتخاب کنید ، اما این بدان معنی است که شما باید شهری را که در آن برای دوره کالج شرکت کرده اید، ترک کنید و به یک شهر جدید بروید و شبکه اجتماعی و حلقه دوستان خود را از ابتدا در آن شهر بسازید. بنابراین ، شما ممکن است بخواهید کالج خود را با توجه به دانشگاه مقصد خود انتخاب کنید تا در همان محیط مستقر شوید و در ابتدای تحصیلات دانشگاه خود نیازی به انتقال به یک شهر دیگر نداشته باشید


فرایند تقاضا به چه صورت است؟


زمان بندی صحیح نقش مهمی در روند درخواست شما و نتیجه آن دارد. هرگز مرحله برنامه ریزی و زمان بندی را دست کم نگیرید و سعی کنید در مورد آن دقیق باشید. به طور کلی چهار مرحله پیش روی شماست:


۱.اخذ مدرک تحصیلی

بسته به اینکه بالاترین سطح تحصیلات شما چیست ، لازم است تعدادی از گواهینامه های مختلف تحصیلی  را برای پذیرش در کالج در آلمان ارائه دهید. توصیه ما این است که قبل از آمدن به آلمان ، کلیه مدرکهای خود (دبیرستان و آموزش عالی) را جمع آوری و ترجمه کنید. بسته به کشور مبدأ شما ، مدارک لازم می توانند بسیار متفاوت باشند.

لطفاً توجه داشته باشید که اگر تحصیلات قبلی شما اجازه ورود مستقیم به دانشگاهها در مقطع کارشناسی را به شما بدهد ، شما دیگر حق ورود به کالج را نخواهید داشت و صرفا مسئول تهیه صحیح و کامل کلیه سوابق تحصیلی و اسناد مربوط به آن می باشید.

۲. گواهی زبان

برای دریافت دعوت نامه برای شرکت در آزمون ورودی اکثر کالج ها ، باید مهارت زبان آلمانی را در سطح B1-B2 ثابت کنید. مدت زمانی که شما برای تسلط در زبان آلمانی در سطح B1-B2 لازم دارید ، بستگی به عوامل متعدد از جمله تعداد ساعات مطالعه در روز / هفته، استعداد و استمرار در یادگیری دارد. لطفاً توجه داشته باشید که برخی از کالج ها فقط گواهینامه های خاص مربوط به زبان آلمانی مانند گواهینامه Goethe B1 یا گواهینامه Goethe B2 یا telc B1 را می پذیرند. می توانید با نوشتن ایمیل به دانشگاه / کالج مورد علاقه یا چک کردن وب سایت آنها ، این موضوع را پرسش کنید. لازم است زمان لازم برای ثبت نام و تکمیل موفقیت آمیز دوره زبان را در نظر بگیرید تا مهلت درخواست را از دست ندهید. 

۳. تقاضا برای پذیرش

ارزیابی درخواست شما معمولاً بین 1 تا 3 ماه طول می کشد. لطفاً توجه داشته باشید که بیشتر کالج ها از زمان بندی تعیین شده برای تقاضا در دانشگاه های همکار پیروی می کنند. بنابراین ، ابتدا شما باید بررسی کنید که مدارک درخواست شما می بایست برای کالج مورد نظر، یونی اسیست، یا مستقیما برای دانشگاه همکار ارسال شود. در هر یک از این موارد ، مهلت درخواست ممکن است متفاوت باشد.

۴. تعیین وقت ویزا

چنانچه شما برای تحصیل در آلمان به ویزا نیاز دارید ، می بایست قبل از سفر به آلمان برای ویزای تحصیل در کشور محل اقامت خود درخواست دهید. در برخی از کشورها زمان انتظار برای دریافت قرار ملاقات در سفارت آلمان می تواند بسیار طولانی باشد. در چنین مواردی بسیار مهم است که شما زمان بندی را از زمان درخواست قرار ملاقات تا تاریخ تحویل مدارک در سفارت آلمان و تاریخ دریافت ویزا، در نظر بگیرید.

در این دوره آنلاین، ما به شما کمک می کنیم کنترل آینده خود را در دست بگیرید و گام به گام هر آنچه را که باید بدانید برای درخواست موفقیت آمیز در Studienkolleg مورد علاقه خود در آلمان توضیح می دهیم. با گذراندن این دوره، درک کاملی از چیستی Studienkolleg، نحوه آماده شدن برای موفقیت در آن، مراحل درخواست، نحوه اخذ ویزا، هزینه ها و نحوه رسیدن به آلمان به دست خواهید آورد. ساکن شوید و مطالعه خود را شروع کنید.