برای دانشجویان

تحصیلات خود را در آلمان ادامه دهید

 

اِستوولی به شما کمک می کند تا با در نظر گرفتن علایق تحصیلی و شخصی ، سطح زبان ، بودجه و سوابق تحصیلی مناسب ترین فرصتهای تحصیلی در آلمان را پیدا کنید. پس از دریافت اطلاعات شما و بررسی شرایط موجود, استولی شما را با مراکز تحصیلی و موسساتی که به شما در مسیر تحصیل در آلمان خدمات ارایه میدهند در تماس قرار میدهد. 

 

راهیابی به دانشگاه

برای متخصصین

شغل مطلوب خود را در آلمان جستجو کنید

 

اِستوولی به شما کمک می کند تا با در نظر گرفتن سوابق تحصیلی و شغلی ، سطح زبان ، بودجه و علایق شما مناسب ترین فرصت های شغلی را در آلمان پیدا کنید.  پس از دریافت اطلاعات شما و بررسی شرایط موجود, استولی شما را با مراکز کاری و موسساتی که به شما در مسیر کار در آلمان خدمات ارایه میدهند در تماس قرار میدهد. 

 

راهیابی به بازار کار

یادگیری زبان آلمانی

زبان آلمانی را در آلمان بیاموزید

 

اِستوولی به شما کمک می کند تا مناسب ترین دوره های زبان آلمانی را با در نظر گرفتن سطح زبان فعلی ، اهداف دانشگاهی و شغلی، بودجه، شرایط ویزا و علایق خود پیدا کنید. 

 

کلاس زبان در آلمان

برای تازه واردین

ورود و سکونت در آلمان

 

برنامه ریزی برای انتقال و استقرار در آلمان چالش های خاص خود را دارد. یافتن یک آپارتمان برای سکونت یا انجام تکالیف اداری اولیه بدون داشتن کمک ، چندان آسان نیست. خبر خوش این است که با همکاری با شرکتهای ارایه کننده خدمات در این زمینه، کمکهای لازم به شما برای درخواست ویزا ، یافتن یک واحد مسکونی مناسب ، اسباب کشی ، ثبت آدرس ، اجازه اقامت و رسیدگی به امور بیمه درمانی و حساب های بانکی انجام خواهد شد.  

 

خدمات اولیه پس از ورود به آلمان

برای شرکتها و موسسات خدماتی در آلمان

با همکاری، کسب موفقیت آسان می شود.

 

اِستوولی به متقاضیان واجد شرایط بین المللی که در تلاش برای ورود به آلمان برای تحصیل ، کار و زندگی می باشند، خدمات مهاجرت تحصیلی و کاری ارایه می دهد و آنها را با موسسات آموزشی و ارایه دهنده خدمات مرتبط، متصل می نماید. این کار مستلزم همکاری مشترک با موسسات آموزشی, کاری و خدماتی مرتبط میباشد. در صورتی که شرکت یا موسسه ی شما در آلمان به مهاجرین تحصیلی و کاری خدمات مرتبط ارایه میدهد, با ما تماس بگیرید. 

 

همکاری